Biblioteker

Har I lyst til at bruge Wikipedia til at lære jeres brugere om kildekritik, fake news, informationssøgning og vidensdeling? 

Forestil jer at lånerne begynder at skrive artikler på Wikipedia fordi de har været forbi jer. At I kan organisere workshops for de lokale skoleklasser, hvor I hjælper dem i gang med at skrive artikler om forfattere, uploade billeder de selv har taget af de lokale bygningsværker og geotagger dem i OpenStreetMap. Forestil jer, at I viser lånerne, hvordan man kan bidrage med viden og få flere millioner årlige læsere.

Det vil projektet Wikipedia i undervisningen give jer værktøjerne til. 

Information

Hvad er formålet

Med projektet Wikipedia i undervisningen har vi et mål om at sætte bibliokterne i en position, hvor I kan kvalificere både brugere, personale og selve Wikipedia til at være centrum for videnstilgange.

Der ligger store potentialer i at inddrage Wikipedia til at udbrede vores fælles kulturarv lokalt, nationalt og globalt i nye fællesskaber både fysiske, digitale, kulturelle og interessebårne. Hvis mennesker får central og håndgribelig viden om Wikipedias værktøjer og indsigt i teknologien, der ligger bag, kan de bidrage til det voksende encyklopædiske værk. 

Vi vil udvikle en række undervisningsmoduler og workshops, som I kan benytte i et samarbejde med de lokale grundskoler, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner. 

Muligheder for

Aktiviteter & Ideer

Muligheder og ideer

At tage afsæt i Wikipedia og alle øvrige Wiki-universer giver mange muligheder for at skabe en række nyttige og værdifulde aktiviteter, og i listen herunder er der nogle ideer og oplæg. Formålet med disse punkter er at illustrere hvordan der kan være tilgange ind i at beskæftige sig med Wikipedia.

Det er ikke nogen garanti at disse ideer realiseres i projektet, men det kan være oplæg som vi vil forfølge, og for de biblioteker, der tilmelder sig vores følgegruppe, vil der være fin mulighed for også at være i dialog.  

Tilmeld dig projektet som underviser, bibliotekar eller formidler og vær med til at undersøge Wikipedias verden af muligheder.

Troværdighed og Wikipedia for begyndere

Kan man stole på det man læser på Wikipedia?

En grundlæggende og indledende aktivitet som vores projekt selvfølgelig vil lægge vægt på, er at tilrettelægge aktiviteter, både henvendt til personalet på biblioteket internt, men også som en ramme for de brugere, der skal have kontakt med Wikipedia, som sætter fokus på hvad Wikipedia er og hvilke styrker og udfordringer man finder på Wikipedia har.

Så fokus er at give deltagerne nogle greb til at kunne forstå, sammenligne og efterprøve. Greb eller altiviteter, der sætter deltagerne i stand til at afkode de kræfter der binder indholdet på Wikipedia sammen.

Load balancing

Projektopgaver giver run på biblioteket – nogle gange er der måske en ide i at få viden om materialer lagt på nettet, sådan at de også kan tilbyde alle hjælp, når de fysiske materialer er udlånt. 

Man bør aldrig stå i kø med sin nysgerrighed!

Viden om et stof er en ting, men qua de åbne licenser som Wikipedia benytter har vi jo også et materiale, som kan sakses over i elevens egen besvarelse. Fx har vi mulighed for at tage grafik, billeder, film, modeller, illustrationer og lydklip med os fra Wikipedia, og dermed bruge kildematerialet på en meget rigere måde end vi ellers har mulighed for. 

Dette projekt kan også koble folkeskoleelever i de ældste klasser til at blive mere biblioteksvant, og dermed sikre at I får en mere solid fødekæde. Det er fx sjovt at man kan gøre noget godt for en artikel ved at tage et billede. Dermed bliver en meget enkel indsats værdifuld og det bliver tydeligt for eleven hvordan mange kilder tilsammen skaber en relevant informationskilde. 

Opgaver der skal skrives, trækker på nogle kilder. Jo bedre kildeangivelser i en wikipedia-artikel jo bedre muligheder kunne der måske også være for at eleverne har en mere præcis kildesøgning på biblioteket.

Krydsfelter

En stor gevinst ligger i at se både frem og til siderne. Frem betyder at vi kigger ind i nogle mål vi har for vores eget felt, fx vores egen skole, bibliotek, arkiv eller kulturinsitituion. Mens til siden handler om at kigge på de andres felter såvel som at kigge på hvilke synergier man kan skabe sammen. 

Krydsfelterne mellem hvad skolen underviser i, hvad bibliotekerne ved og ligger inde og gerne vil ud med, hvad kulturinstitutioner har, ved og mangler…. disse felter giver relationer og betydningsfulde samarbejder, fordi vi kan se et konkret formål med at hjælpe hinanden. 

Et eksempel kan være at begynde med at geolokere et par ting af lokal betydning fra nationalmuseets samling, eller fotografere nogle genstande fra det lokale arkiv, eller hjælpe med at udvælge genstande til oprettelse i Wikidata. Det kan også konkret være, at man går sammen om at lave studiegrupper (bestående af deltagere fra alle tre grupper) hvor vi sammen laver de øvelser som vi også gerne vil have elever til at arbejde med i historie og samfundsfag, sådan at vi kan undervise, vejlede og identificere behov for hvilke materialer i vores samling, der skal findes frem, hvis de skal beskrives af eleverne. 

 

Bind bog og net sammen

Hvis en bog findes – hvorfor så ikke gøre den til en relevant kilde på en artikel? Fordelene er mange – henvisning til viden, sikre at forfattere kan tjene penge på at udgive bøger, gøre bibliotekets ressourcer og materialer tilstedeværende på et trafikeret site. 

Læs og skriv

Forestil jer at lånere begynder at skrive artikler om det de låner – og at læseoplevelser bliver til værdifuld viden – og måske flere lånere eller oplyste borgere, hvis interesse blomstrer ud af gensidig inspiration og interesse. 

Bogkilde

Er bogen på hylden? Hvis den er god – kunne man så ikke gøre den til en kilde? Man kunne fx tage et citat og referere til bogen + siden. 

Do you speak 40 languages?

Du you speak 40 languages? Næppe, men det er ikke umuligt at forestille sig, at borgerne i en kommune tilsammen har 40 forskellige nationaliteter og modersmål. 

Med Wikipedia har vi en brobygning på tværs af kulturerer, sprog, aldersgrupper med mere. Smarte funktioner som den indbyggede oversættelse betyder, at man ofte kun er ganske få klik fra at have en komplet beskrivelse af fx sin by på 40 andre sprog. Hvad betyder det for en borger, at man kan kende den by man er flyttet til – uanset sine dansksproglige betingelser? 

Besøg fx dette link

Workshops

Når bibliotekerne vil afholde workshops kan vi dels støtte med deltagelse og dels støtte med materialer. En del af dette projekt går netop ud på at lave materialer, der kan gøre det nemt at lave workshops. 

Herunder er nogle forslag til skæve titler på disse workshops

 

  • Hvordan kan Wikipedia gøre dig til en bedre studerende? 
  • Lokalhistorie for alle – sådan kommer du godt i gang
  • Wiki-vores by 
  • Fra en til flere – 10 gode råd til at gøre noget wikisk sammen 

 

Vigtigt for workshops er at vi tager afsæt, der hvor alle kan være med – ud fra deres interesse, evner og behov. Det fine er samtidig at logikken ofte er den samme og at viden og greb fra den ene aktivitet også kan overføres til den næste.

Wiki-tools

Wikipedia bygger på open source software og åbent indhold og på kreative mennesker. Så derfor er der også mange værktøjer, platforme, apps og tjenester, der kan et eller andet med wiki-indhold. Samlet kan man kalde det for “Wiki-tools”. Disse tools kan være eminente at kende, og derfor vil vi selvfølgelig også sørge for at kortlægge disse, sådan at de kan tænkes ind i fx workshops, den daglige brug eller til særlige aktiviteter. 

Her er lige et eksempel: 

WikiDocumentaries

WikiDocumentaries (WD) er små fortællinger sammensat af åbne materialer i et åbent værktøj. Viden forvandlet til formidling.  Vi har oversat værktøjet til dansk i forbindelse med vores forberedelse til dette projekt og tænker at det kan være et anderledes greb om formidling, lån og studieaktiviteter.

Hvordan kan dette værktøj bruges til skarp formidling på bibliotekerne? Det er ikke så svært at se – så det graver laver vi selvfølgelig også en vejledning til. 

Derudover vil der være overlap mellem dette materiale og materialer som fx “oversæt” – for wd er nemt at oversætte (det har vi fx gjort til dansk) sådan at det også kan bruges til andre sprogområder.

Biblioteksvagt til Wiki - kom ind

Hvis biblioteksvagten får en masse henvendelser om et emne, er det jo også en viden, som gør at vi ved hvad der efterspørges. Så af den grund kan man måske også give den efterspørgsel videre til wiki-fællesskabet, og dermed sammen skabe et grundlag for at oplyse befolkningen, dér hvor efterspørgslen er. 

En borger kommer og spørger efter hjælp. Bibliotekaren svarer at det kan de finde her under dette nummer – men er det grænseoverskridende hvis man også peger på digitale ressourcer, når man står face to face? 

Viden om Open

Wikipedia er en åben brugbar ressource, som man kan kopiere og gengive frit fra. Det at et indhold er åbent – udgivet med åbne licenser – er en vigtig del af brugernes erkendelser i deres arbejde med Wikipedia i undervisningen. 

Vi vil i vores projekt også vejlede og henvise bibliotekerne til at kunne kende, anvende og formidle viden om åbent indhold. 

Fx på følgende måder: 

Maker4Open

Wikipedia og alt hvad der er åbent er også en løftestang for bibliotekernes makerspaces og skolernes fag teknologiforståelse. Vi vil derfor gerne gå i dialog omkring dette felt i forhold til at koble viden og brugere sammen, – også når de skal kode, printe, skære og bygge. 

 

Hack4Wiki

Invitationer til at hacke åbent indhold. Det er ikke vores primære formål eller projekt, men eftersom at vi har viden om dette område, så vil det også være et område vi kan levere viden om videre… dermed kan fx en lokalafdeling af Coding Pirates eller en HTX-klasse se veje ind i noget som man kan gøre noget med… kodemæssigt, datamæssigt, modelleringsmæssigt, printmæssigt… 

 

Sharing is Caring og Læring

Biblioteker bør overveje at udgive deres egne artikler og forskning under cc-by-sa sådan som Wikipedia også gør. Det vil betyde at bibliotekerne uafhængigt af snakken om wikipedia i øvrigt har mulighed for at bruge, bearbejde og bygge videre på faglig viden på tværs. Dermed kan vi også bruge dette projekt til at pege på hvilke juridiske løsninger, der skal anvendes hvis man fx ønsker en robust videndeling på tværs af afdelinger, biblioteker eller kommuner.

 

DailyArt og andre åbne gimmicks

DailyArt er bare ét projekt der giver en oplevelse ind i biblioteket. Der er mange – nogle med et fokus på kunst, andre på kultur, andre natur og så videre. En buket af sjove, åbne ressourcer kan være med til at biblioteket selv kan skabe deres formidling om det åbne – fx også med en udstilling… 

 

Udstillingen Helt Ærligt – Helt Åbent 

Plakater og materialer kan bruges til at lave jeres egen udstiling. Materialet er udarbejdet – det er testet og klar til at blive anvendt. 

 

Kroner og velfærd  – viden om open

Hvad sparer bibliotekerne ved også at at kunne tilbyde udlån af åbent indhold? 

Det er ikke en spareøvelse, men mere et spørgsmål om at kunne kende muligheder for at pengene kan række længere. Jeg ved fx ikke om et bibliotek kan tænkes at brænde 50.000,- af om året på licenser til personalets computere med fx word, photosphop etc. Hvis man kender de gratis og frie alternativer, kan man i det mindste vælge bedre. 

Dette var en række ideer og forslag til at tænke kreative og produktive aktiviteter omkring biblioteket. Kast også et blik på vores tilsvarende ideer til uddannelser og kulturinstitutioner. Der kan sagtens være ideer, der kan anvendes på tværs.

Har du lyst til at deltage?

Et vigtigt formål med Wiki for alle-siden er at sørge for at jeres bibliotek – kan finde veje til at deltage og være med i at gøre brug af de materialer vi ønsker at udvikle.

Har du lyst til at vide mere – så vær med.