Kulturinstitutioner

Denne side er til dig, der vil vide hvordan I kan få glæde af projektet Wikipedia i Undervisningen, hvis du kommer fra en kulturinstitution, fx et arkiv eller et museum.

Vores viden er samlet, foranket og udtrykt i vores kultur. Vores gallerier, arkiver, museer og samlinger, hvad enten de er nationale, regionale eller lokale er derfor hjørnesten i vores historie og viden.

Information

Hvad er formålet

Vores viden er samlet, foranket og udtrykt i vores kultur. Vores gallerier, arkiver, museer og samlinger, hvad enten de er nationale, regionale eller lokale er derfor  hjørnesten i vores historie og viden.

Muligheder for

Aktiviteter & Ideer

Muligheder og ideer

At tage afsæt i Wikipedia og alle øvrige Wiki-universer giver mange muligheder for at skabe en masse spændende, nyttige og værdifulde aktiviteter, og i listen herunder er der nogle ideer og oplæg. Formålet med disse punkter er at illustrere, hvordan der kan være tilgange ind i at beskæftige sig med Wikipedia.

Det er ikke nogen garanti at disse ideer realiseres i projektet, men det kan være oplæg som vi vil forfølge, og for de kulturinstitutioner, der tilmelder sig vores følgegruppe, vil der være fin mulighed for også at være i dialog.

Tilmeld dig projektet som underviser, bibliotekar eller formidler og vær med til at undersøge Wikipedias verden af muligheder.

Troværdighed og Wikipedia for begyndere

Kan man stole på det man læser på Wikipedia?

En grundlæggende og indledende aktivitet som vores projekt selvfølgelig vil lægge vægt på, er at tilrettelægge aktiviteter, både henvendt til personalet på kulturinstitutionen internt, men også som en ramme for de brugere, der skal have kontakt med Wikipedia, som sætter fokus på hvad Wikipedia er og hvilke styrker og udfordringer man finder på Wikipedia har.

Så fokus er at give deltagerne nogle greb til at kunne forstå, sammenligne og efterprøve. Greb eller altiviteter, der sætter deltagerne i stand til at afkode de kræfter der binder indholdet på Wikipedia sammen.

Licensering og ophavsret

En kort lommeguide til at håndtere hvad man kan gøre med ens indhold. 

Wikipedias fundament hviler på åbne licenser og åbent indhold. Men det hviler også på at rettighedshavere og forvaltere, har et afklaret forhold til hvad man kan og hvad man vil rent juridisk. 

Vores projekt sørger selvfølgelig for at give vejledning til den proces, der kan være brug for at implementere i et eller andet omfang i jeres kulturinstitution. 

Hvad mangler vi?

Kortlægning af viden der mangler.

Hvad mangler vi – kortlægning af mangler afdækker de reelle behov internt. Dette behov er jo ægte og nemt at forklare – og dermed er det nemt også at sætte en vigtig og hjælpsom agenda op sammen med eleverne.

Projektet vil fx introducere nogle digitale værktøjer som kan bruges til at håndtere processen fra manglende viden, til velbeskrevne artikler.

Crowdsourcing - hvem hvad hvor

Crowdsourcing er en løftestang for registrering, datarensning, kulturarvsbevaring og meget andet. Så hvad er det – hvordan kan det bruges og hvordan kan vi kigge ind i crowdsourcing som et kulturarvsværktøj. 

Projektet vil fx introducere nogle erfaringer og eksempler på hvordan man kan bruge digitale værktøjer til at arbejde om et fælles mål.

Workshops

Når kulturinstitutioner vil afholde workshops kan vi dels støtte med deltagelse og dels støtte med materialer. En del af dette projekt går netop ud på at lave materialer, der kan gøre det nemt at lave workshops. 

Herunder er nogle forslag til skæve titler på disse workshops

 

  • Hvordan kan Wikipedia gøre dig til en bedre studerende? 
  • Lokalhistorie for alle – sådan kommer du godt i gang
  • Wiki-vores by 
  • Fra en til flere – 10 gode råd til at gøre noget wikisk sammen 

 

Vigtigt for workshops er at vi tager afsæt, der hvor alle kan være med – ud fra deres interesse, evner og behov. Det fine er samtidig at logikken ofte er den samme og at viden og greb fra den ene aktivitet også kan overføres til den næste.

Wiki-tools

Når man som kulturinstitution begynder at se hvilke nye muligheder åbne løsninger kan gøre for sine samlinger, kan man også bedre udvikle ideer til formidling, forskning og forvaltning.

Wikipedia bygger på open source software og åbent indhold og på kreative mennesker. Så derfor er der også mange værktøjer, platforme, apps og tjenester, der kan et eller andet med wiki-indhold. Samlet kan man kalde det for “Wiki-tools”. Disse tools kan være eminente at kende, og derfor vil vi selvfølgelig også sørge for at kortlægge disse, sådan at de kan tænkes ind i fx workshops, den daglige brug eller til særlige aktiviteter.

Særligt for kulturinstitutioner gælder også at jo netop disse værktøjer kan være en gratis omgang til at udvikle nye rammer for jeres indhold, formidling og forskning, efterhånden som jeres viden kobles ind i diverse wiki-universer.

Tilsvarende betyder det også at jeres viden vil fremstå i nye rammer, som så igen kan udvikle de måder jeres brugere kan opleve jeres samlinger og tilbud.

Vores projekt vil lave et lille katalog med udvalgte wik-værktøjer.

Krydsfelter

En stor gevinst ligger i at se både frem og til siderne. Frem betyder at vi kigger ind i nogle mål vi har for vores eget felt, fx vores egen skole, bibliotek, arkiv eller kulturinsitituion. Mens til siden handler om at kigge på de andres felter såvel som at kigge på hvilke synergier man kan skabe sammen. 

Krydsfelterne mellem hvad skolen underviser i, hvad bibliotekerne ved og ligger inde og gerne vil ud med, hvad kulturinstitutioner har, ved og mangler…. disse felter giver relationer og betydningsfulde samarbejder, fordi vi kan se et konkret formål med at hjælpe hinanden. 

Et eksempel kan være at begynde med at geolokere et par ting af lokal betydning fra nationalmuseets samling, eller fotografere nogle genstande fra det lokale arkiv, eller hjælpe med at udvælge genstande til oprettelse i Wikidata. Det kan også konkret være, at man går sammen om at lave studiegrupper (bestående af deltagere fra alle tre grupper) hvor vi sammen laver de øvelser som vi også gerne vil have elever til at arbejde med i historie og samfundsfag, sådan at vi kan undervise, vejlede og identificere behov for hvilke materialer i vores samling, der skal findes frem, hvis de skal beskrives af eleverne. 

 

Smarte Wiki-veje

Nogle snebolde kan sættes til at rulle i de rette digitale rammer. Nationalmuseet har fx givet brugere mulighed for at geolokere deres genstande. En opgave man umuligt selv ville have ressourcer til. Men hvilke veje og genveje kan kulturinstitutioner finde? 

Et eksempel kan være at overveje udgivelse af nogle billedsamlinger under åbne licenser på Flickr. Flickr som en smart måde at styre billedsamlinger – modtage tags fra brugere etc. Når et billede ligger på Flickr under en licens, der er forenelig med indhold på Wikipedia, kan alle brugere fx uploade institutionens billeder til wikipedia-artikler. Derved kan ét billede sætte andre kræfter i spil og dermed også gøres af andre og dermed kan vi stille med snebolde, som andre kan få til at rulle. 

Vores projekt vil også samle erfaringer fra de arkiver og kulturarvssamlinger, der i dag benytter Flickr, sådan at de bedste erfaringer kan samles til en guide. 

Viden om Open

Wikipedia er en åben brugbar ressource, som man kan kopiere og gengive frit fra. Det at et indhold er åbent – udgivet med åbne licenser – er en vigtig del af brugernes erkendelser i deres arbejde med Wikipedia i undervisningen.

Vi vil i vores projekt også vejlede og henvise arkiver, museer og kulturinstitutioner til at kunne kende, anvende og formidle viden om åbent indhold.

Fx på følgende måder:

Maker4Open

Wikipedia og alt hvad der er åbent er også en løftestang for makerspaces og skolernes fag teknologiforståelse. Hvad vil det betyde for jeres samling, viden og formidling, hvis man kunne 3d-printe en kopi? Vi vil derfor gerne gå i dialog omkring dette felt i forhold til at koble viden og brugere sammen, – også når de skal kode, printe, skære og bygge. 

 

Hack4Wiki

Invitationer til at hacke åbent indhold. Det er ikke vores primære formål eller projekt, men eftersom at vi har viden om dette område, så vil det også være et område vi kan levere viden om videre… dermed kan fx en lokalafdeling af Coding Pirates eller en HTX-klasse se veje ind i noget som man kan gøre noget med… kodemæssigt, datamæssigt, modelleringsmæssigt, printmæssigt… 

 

Sharing is Caring og Læring

Kulturinstitutioner bør overveje at udgive deres egne artikler, udgivelser og forskning under åbne licenser fx cc-by-sa sådan som Wikipedia også gør. Det vil betyde at institutionerne uafhængigt af snakken om wikipedia i øvrigt har mulighed for at bruge, bearbejde og bygge videre på faglig viden på tværs. Dermed kan vi også bruge dette projekt til at pege på hvilke juridiske løsninger, der skal anvendes hvis man fx ønsker en robust videndeling på tværs af afdelinger, museer, arkiver, samlinger eller institutioner.

 

DailyArt og andre åbne gimmicks

Der er mange værktøjer, der laver små søde og overraskende oplevelser med åbne ressourcer. Det kunne måske være inspiration til jeres næste udstilling, projekt, ansøgning etc. 

DailyArt er bare ét projekt der giver en oplevelse. Der er mange – nogle med et fokus på kunst, andre på kultur, andre natur og så videre. En buket af sjove, åbne ressourcer kan være med til at I selv kan skabe deres formidling. 

 

Kroner og velfærd  – viden om open

Hvad kan man spare og vinde i jeres budget ved også at at kende åbent indhold, åbne værktøjer og open source software? 

Det er ikke en spareøvelse, men mere et spørgsmål om at kunne kende muligheder for at pengene kan række længere. Jeg ved fx ikke om man kan tænkes at brænde 50.000,- af om året på licenser til personalets computere med fx word, photosphop etc. Hvis man kender de gratis og frie alternativer, kan man i det mindste vælge bedre.  Vores projekt vil kunne pege på den viden, der er på området, som gør at I nemt kan foretage et kvalificeret valg.

Dette var en række ideer og forslag til at tænke kreative og produktive aktiviteter omkring biblioteket. Kast også et blik på vores tilsvarende ideer til uddannelser og kulturinstitutioner. Der kan sagtens være ideer, der kan anvendes på tværs.

Har I lyst til at deltage?

Et vigtigt formål med siden “Wiki for alle” er at sørge for at samle et stærkt og bredt hold til at deltage og være med i at gøre brug af de materialer vi ønsker at udvikle med projektet Wikipedia i undervisningen.

Har du lyst til at vide mere – så vær med.