Om Wikipedia i undervisningen

De fleste unge læser ukritisk artikler på Wikipedia – og de mangler indsigt i teknologien for at kunne bidrage til Wikipedia. En indsats allerede i skoleårene vil styrke forståelsen for Wikipedia som forum for demokratisk medborgerskab, tillæring af kildekritik, håndtering af fake news og udvikling af sprog. Og kan bruges i alle fag.

Wikipedia i undervisningen handler om at udvikle en række undervisningsmaterialer til elever i udskoling og på ungdomsuddannelserne i et tæt samarbejde med kulturinstitutioner i hele landet.

Projektet er endnu ikke finansieret. Hjemmesiden er derfor en præsentation af projektet og et håb om at finde en masse interesserede samarbejdspartnere, der har lyst til at være med, så vi kan vise fondene at interessen er stor. 

Hvorfor Wikipedia?

Wikipedia er verdens største encyklopædi med artikler på mere end 300 sprog. På en måned er der mere end 16 milliarder sidevisninger på den stadigt voksende vidensportal, der primært udvikles, skrives og redigeres af frivillige over hele verden. En undersøgelse fra 2018 viser at Dansk Wikipedia i snit havde 30 millioner sidevisninger om måneden og cirka 3000 brugere bidrager hver måned med at skrive på gamle og nye artikler. Wikipedia er den mest læste encyklopædi i verden, den vokser konstant og det er her de unge får megen af deres viden. Samtidigt er Wikipedia afhængig af skribenter, der vil tilføre ny viden, opdatere artikler og styrke den enkelte artikels troværdighed med kildereferencer. Der ligger derfor et stort uforløst potentiale i at udbrede vores fælles viden og kulturarv lokalt, nationalt og globalt gennem Wikipedia. 

 

“At kunne bruge og bidrage til at dele viden er et grundlag for både biblioteker og Wikipedia, derfor ser jeg nogle oplagte synergieffekter i det her projekt.” 

Michel Steen-Hansen, Direktør for Danmarks Biblioteksforening

Undervisningsmaterialet består af to dele

I klasseværelset

Folkeskolen, ungdomsuddannelser og øvrige uddannelser

Den første del af undervisningsmaterialerne består af forløb, som finder sted i klasseværelset. Her får eleverne en introduktion til Wikipedia, historien, udfordringerne, konflikterne og mulighederne. De lærer at skrive, redigere og uploade billeder. De giver og modtager kritik og får et indblik i de nødvendige værktøjer, som Wikipedia består af. Derudover vil der være forløb i de enkelte fag, således at eleverne kan anvende deres nye kundskaber til at skrive om emner i boglige fag såvel som håndværksfag. Således kan en skriftlig opgave om næsten et hvilket som helst emne afleveres på Wikipedia fremfor i underviserens hånd. Opgaven vil modtage kritik, den vil blive forbedret og ikke mindst vil den blive læst af millioner. 

Materialerne udvikles og afprøves i et tæt samarbejde med en række undervisningsinstitutioner og faglærere over hele landet. Har du som lærer lyst til at være testklasse? Læs mere.

Materialet skal være digitalt og frit tilgængeligt via en række portaler såsom Wikipedia Danmark, interesserede kulturinstitutioner og kommuner. 

 

I kulturarven

Museer, biblioteker, arkiver

Den anden del af materialerne består af en række forløb, som eleverne kan gennemføre fysisk på en kulturarvsinstitution, eller i et virtuelt samarbejde. Her skabes forløb for skoleelever, som sigter mod at øge deres viden om et givent emne, en samling eller en kunstner som den enkelte kulturinstitution har viden og materialer om. Eleverne bruger herefter Wikipedia som platform for udbredelse af denne viden. Ved at koble kulturinstitutioner og undervisning sammen, får eleverne mulighed for at bidrage med ny viden på Wikipedia, de bearbejder og formidler informationer om dansk kultur, historie og videnskab og dermed viden indenfor alle skolefag.

Undervisningsmaterialerne udvikles i et tæt samarbejde med landets museer, biblioteker, arkiver og øvrige kulturinstitutioner. Repræsenterer du en kulturinstitution, vil du gerne vide mere og måske endda bidrage som en del af et testforløb? Læs mere.

 

Sociale netværk

Netværk og dialog

Wikipedia and Open GLAM in School

Vores gruppe “Wikipedia and Open GLAM in School” rummer et internationalt netværk af interesserede og engagerede personer med interesse i at følge og støtte projektet.

Besøg på LinkedIn

ENGELSK, Åben for alle

WikiLabs Kultur

Med over 300 medlemmer, heraf mange rutinerede brugere, er denne Facebook-gruppe et af de centrale steder at mødes, drøfte og finde hjælp og råd.

 

WikiLabs Kultur

Offentlig Facebookgruppe, For alle der vil bidrage på Wikipedia

Wiki for alle 

Denne side giver dig mulighed for at vise din interesse for projektet ved at tilmelde dig, og dermed give os mulighed for at sende dig informationer, dele materialer og invitere dig til møder og seminarer.

Wiki for alle

Dette projekt, Åben for alle

Har du lyst til at vide mere?

Et vigtigt formål med denne side er at sørge for at du, dit studiested, din skole, dit arkiv, jeres forening eller arbejdsplads – kan finde veje til at deltage og være med i at gøre brug af de materialer vi ønsker at udvikle.

Har du lyst til at vide mere – så vær med.