Uddannelse

Denne side er til dig, der vil vide hvordan du kan få glæde af projektet Wikipedia i Undervisningen, hvis du kommer fra en uddannelsesinstitution.

Der er uendeligt mange muligheder for at elever, studerende og undervisere kan sætte sig selv i en formidabel og eksemplarisk position mellem kildesøgning, kildekritik, vidensformidling og læringsprocesser. 

Information

Hvad er formålet

Der er masser af glimrende muligheder for at gøre samskabende processer til et omdrejningspunkt for faglige besvarelser, projektorienterede arbejdsformer, kildeindsamling og faglig udvikling.

Det skal du læse mere om her… 

Muligheder for

Aktiviteter & Ideer

Muligheder og ideer

At tage afsæt i Wikipedia og alle øvrige Wiki-universer giver mange muligheder for at skabe en række nyttige og værdifulde aktiviteter, og i listen herunder er der nogle ideer og oplæg. Formålet med disse punkter er at illustrere hvordan der kan være mange tilgange ind i at arbejde med Wikipedia.

Det er ikke nogen garanti at disse ideer realiseres i projektet, men det kan være oplæg som vi vil forfølge, og for de skoler og uddannelsesinstitutioner, der tilmelder sig vores følgegruppe, vil der være fin mulighed for også at være i dialog.

Vores motivation er at afsøge om vi kan skabe en række meningsfulde aktiviteter, der gør at det også, men ikke kun, er det at skrive artikler, der kan være en god og lærerig aktivitet. Det vil vi fordi vi tror på at der ved hjælp af forskellige opgaver vil være muligheder for at elevernes forskellige forudsætninger kan opmuntres og bringes i spil, sådan at alle føler at de kan være med. Men også for at understøtte grundfortællingen om at god robust viden skabes i et frugbart samspil mellem mange kilder og genstandstyper.

Troværdighed og Wikipedia for begyndere

Kan man stole på det man læser på Wikipedia?

En grundlæggende og indledende aktivitet som vores projekt selvfølgelig vil lægge vægt på, er at tilrettelægge aktiviteter, for elever, studerende og undervisere, som sætter fokus på hvad Wikipedia er og hvilke styrker og udfordringer den viden man finder på Wikipedia har.

Så fokus er at give deltagerne nogle greb til at kunne forstå, sammenligne og efterprøve. Greb eller altiviteter, der sætter deltagerne i stand til at afkode de kræfter der binder indholdet på Wikipedia sammen.

Denne grundlæggende forståelse for kildehenvisninger, opdateringer, historik med mere, skal sikre at eleverne kan gennemskue hvordan viden skabes og hvordan man kan være kildekritisk både når man læser indhold på Wikipedia og andre steder. 

Projektstyring med didaktik

For at kunne tænke Wikipedia ind i undervisningen er det vigtigt at man har de rette værktøjer til at kunne overskue, koordinere, styre og planlægge indsatsen hos alle deltagere. 

Det optimale værktøj til den opgave kaldes Outreach Dashboard, og det har vi oversat til dansk, sådan at deltagerne kan fungere i de opgaver underviseren ønsker. Vi vil sørge for at udvikle vejledninger og didaktiske greb, der gør brug af værktøjet. 

Tilmeld dig / jeres skole, hvis I har lyst til at blive opdateret på disse materialer.

Wikipedianer for første gang

En vigtig oplevelse for elever, studerende og undervisere er at lære hvordan man bliver en wikipedianer. En person, der behersker at kunne bidrage korrekt til en Wikipedia-artikel. 

Der er rigtig mange måder og muligheder for at tilegne sig disse færdigheder, og derfor vil vi formulere både opgaver og vejledninger til at blive wikipedianer.

Det kan være fokus på følgende: 

 • sandkassen og redigeringsværktøjet
 • på jagt: hvad mangler vi
 • Danmarkshistorie på nettet: tilknyt kilde
 • historie på kortet: geolokering giver anvendelse
 • fotosafari: tag et billede af 
 • Flickr-importør: lær at hente et åbent billede til en artikel
 • data er byggesten af viden: Sådan lægger du informationer på Wikidata
 • review og konstruktiv kritik
 • redaktioner, rollespil og samarbejde
 • oversættelser 
 • brug Wiki som en aflevering
Krydsfelter

En stor gevinst ligger i at se både frem og til siderne. Frem betyder at vi kigger ind i nogle mål vi har for vores eget felt, fx vores egen skole, bibliotek, arkiv eller kulturinsitituion. Mens til siden handler om at kigge på de andres felter såvel som at kigge på hvilke synergier man kan skabe sammen. 

Krydsfelterne mellem hvad skolen underviser i, hvad bibliotekerne ved og ligger inde og gerne vil ud med, hvad kulturinstitutioner har, ved og mangler…. disse felter giver relationer og betydningsfulde samarbejder, fordi vi kan se et konkret formål med at hjælpe hinanden. 

Et eksempel kan være at begynde med at geolokere et par ting af lokal betydning fra nationalmuseets digitale samling, eller fotografere nogle genstande fra det lokale arkiv, eller hjælpe med at udvælge genstande til oprettelse i Wikidata.

Det kan også være, at kulturinstitutioner toner de undervisningsvejledninger, der bruges i skolen, sådan at de matcher de samlinger, som man gerne vil have eleverne til at arbejde med, hvor vi sammen laver de øvelser som vi også gerne vil have elever til at arbejde med i historie og samfundsfag, sådan at vi kan undervise, vejlede og identificere behov for hvilke materialer i vores samling, der skal findes frem, hvis de skal beskrives af eleverne. 

 

Bind uddannelse og wiki sammen

Hvis du læser noget vigtigt eller spændende – hvorfor så ikke gøre den til en relevant kilde på en artikel? 

Hvis der mangler et billede af jeres gamle skole, som den ser ud i dag, hvorfor ikke tage et billede af den?

Vi vil komme med oplæg til måder at man kan tænke en kobling mellem skoleaktiviteter og wiki-aktiviteter, fx sådan at nogle elevproduktioner, kan blive til værdifuld viden for andre. Det at tale ind i autencitet, medborgerskab, digital dannelse og demokratiforståelse skal foregå i trin, der virker meningsfulde. 

Det er fx også vigtigt at vi lægger op til at pege på hvordan mange forskellige aktiviteter også kan blive gensidigt nyttige og produktive for et fælles mål, hvorved at alle kan få en ægte deltagende rolle i forløbene.

 

Do you speak 40 languages?

Du you speak 40 languages? Næppe, men det er ikke umuligt at forestille sig, at borgerne i en kommune tilsammen har 40 forskellige nationaliteter og modersmål. 

Med Wikipedia har vi en brobygning på tværs af kulturerer, sprog, aldersgrupper med mere. Smarte funktioner som den indbyggede oversættelse betyder, at man ofte kun er ganske få klik fra at have en komplet beskrivelse af fx sin by på 40 andre sprog. Hvad betyder det for en borger, at man kan kende den by man er flyttet til – uanset sine dansksproglige betingelser? 

Besøg fx dette link

Workshops på jeres skole

Når I vil afholde workshops kan vi dels støtte med deltagelse og dels støtte med materialer. En del af dette projekt går netop ud på at lave materialer, der kan gøre det nemt at lave workshops. 

Herunder er nogle forslag til skæve titler på disse workshops 

 • Hvordan kan Wikipedia gøre dig til en bedre studerende? 
 • Lokalhistorie for alle – sådan kommer du godt i gang
 • Wiki-vores by 
 • Fra en til flere – 10 gode råd til at gøre noget wikisk sammen 
 • Vær en Wiki-ven: Sådan laver du viden til en kammerat, fx i en klasse under dig.

Vigtigt for workshops er at vi tager afsæt, der hvor alle kan være med – ud fra deres interesse, evner og behov. Det fine er samtidig at logikken ofte er den samme og at viden og greb fra den ene aktivitet også kan overføres til den næste.

Wiki-tools

Wikipedia bygger på open source software og åbent indhold og på kreative mennesker. Så derfor er der også mange værktøjer, platforme, apps og tjenester, der kan et eller andet med wiki-indhold. Samlet kan man kalde det for “Wiki-tools”. Disse tools kan være eminente at kende, og derfor vil vi selvfølgelig også sørge for at kortlægge disse, sådan at de kan tænkes ind i fx workshops, den daglige brug eller til særlige aktiviteter.

Her er lige et eksempel:

WikiDocumentaries

WikiDocumentaries (WD) er små fortællinger sammensat af åbne materialer i et åbent værktøj. Viden forvandlet til formidling.  Vi har oversat værktøjet til dansk i forbindelse med vores forberedelse til dette projekt og tænker at det kan være et anderledes greb om formidling, lån og studieaktiviteter.

Hvordan kan dette værktøj bruges til skarp formidling på bibliotekerne? Det er ikke så svært at se – så det graver laver vi selvfølgelig også en vejledning til. 

Derudover vil der være overlap mellem dette materiale og materialer som fx “oversæt” – for wd er nemt at oversætte (det har vi fx gjort til dansk) sådan at det også kan bruges til andre sprogområder.

Mere Open

Wikipedia er jo bare ét ud af millioner af hjemmesider, der har et åbent indhold, der må kopieres og bruges frit. Med projektet Wikipedia i Undervisningen er der også en fin anledning til at tale om åbne licenser, åbent indhold og open source. 

En del af dette projekt vil også være at pege på hvordan man kan finde åbne materialer mere generelt. Dermed kan dette projekt bane vejen for at give eleverne en række værktøjer, som kan bruges til endne flere formål. 

Dette var en række ideer og forslag til at tænke kreative og produktive aktiviteter i undervisningen. Kast også et blik på vores tilsvarende ideer til biblioteker og kulturinstitutioner. Der kan sagtens være ideer, der kan anvendes på tværs.

Har du lyst til at deltage?

Et vigtigt formål med denne side er at sørge for at du, dit studiested, din skole, dit arkiv, jeres forening eller arbejdsplads – kan finde veje til at deltage og være med i at gøre brug af de materialer vi ønsker at udvikle.

Har du lyst til at vide mere – så vær med.