Wikipedia i undervisningen 

Projekt Wikipedia i undervisningen har til formål at gøre det muligt for skoler, ungdomsuddannelser, biblioteker, museer og arkiver over hele landet at bruge Wikipedia som omdrejningspunkt for læring, formidling og informationssøgning. Vi er i gang med at søge fondsmidler til projektet og har brug for at høre fra alle, der kunne tænke sig at bruge vores materialer.

Wiki for alle er ikke Wikipedia

For god ordens skyld, så er Wikiforalle.dk ikke et officielt Wiki-projekt eller på andre måder en del af Wikimedia Foundation eller nogle af dets underorganisationer.

Wiki for alle er en side, der ønsker at promovere Wikipedia i undervisningen. Læs mere nederst på siden.

Om projektet

Velkommen 

Underviser du på udskolingen eller en ungdomsuddannelse? Arbejder du på et bibliotek, arkiv eller museum? Kunne I være interesserede i at følge eller deltage i projektet? Med jeres tilkendegivelse kan vi dokumentere interessen for projektet, hvilket vil styrke mulighederne for at projektet kan støttes og dermed realiseres.

FORMÅLET

Hvad kan vores projekt

Uddannelse

grundskolen og ungdomsuddannelser

Der er mange glimrende muligheder for at gøre samskabende processer til et omdrejningspunkt for faglige besvarelser, projektorienterede arbejdsformer, kildeindsamling og faglig udvikling.

Biblioteker

Der er uendeligt mange muligheder for at bibliotekerne kan sætte sig selv i en formidabel og eksemplarisk position mellem kildesøgning, kildekritik, vidensformidling og sine brugeres læringsprocesser. 

Kulturarvsinstitutioner

Museer og arkiver

Vores viden er samlet, foranket og udtrykt i vores kultur. Vores arkiver, museer og samlinger, hvad enten de er nationale, regionale eller lokale er derfor  hjørnesten i vores historie og viden.

Hvorfor dette projekt

Fordelene er mange

Autentisk

Arbejdet i Wikipedia giver en autentisk ramme og et autentisk produkt til reel glæde og gavn. 

Kilde-bevidsthed

Kildebevidstheden er udtalt gennem produktionen.

Magien i mødet

Mødet mellem nysgerrighed, uddannelse, informationssøgning, viden og kulturarv rummer ægte magi.

Cool at samarbejde

Kollaborative rammer sikrer et trygt, produktivt og motiverende fællesskab for alle deltagere.

Skønheden i mangfoldighed

Alle kan deltage – nogle med ord eller kilder, andre med medier, korrektur eller viden.

Medborgerskab

Der er en stor grad af livsduelighed, mestringsfølelse, samhørighed og medborgerskab i at være en del af et værdiskabende fællesskab.

HVEM ER VI

Mød holdet bag

Majken Astrup

Majken Astrup

Projektleder

Jeg er uddannet historiker og journalist, arbejder både som freelancejournalist og formidler på Det Kgl. Bibliotek. Jeg har erfaring med udvikling og redigering af undervisningsmaterialer og koordinering af fondsstøttede projekter. Jeg har skrevet for Weekendavisen, Information og Danske Museer, blogger på Folkeskolen, har en podcast om Amagers historie og laver byvandringer.

Peter Leth

Peter Leth

Projektleder

 Jeg er pædagogisk konsulent og uddannet lærer, mediedidaktiker og medgrundlægger af Skoletube. Jeg er ambassadør for en række digitale værktøjer og arbejder i dag dels som formand for foreningerne OpenDenmark og Creative Commons Danmark. Derudover har jeg udviklet undervisningsmaterialer for en række kulturarvsinstitutioner.

VORES SAMARBEJDE MED

Følgegruppen

Følgegruppen understøtter projektets arbejdsproces ved at byde ind med et kritisk blik på projektet og øse af egen faglig viden og netværk. Følgegruppen er et værdifuldt og vigtigt samarbejdsforum for projektet, der kontinuerligt samler op på delelementer og dermed kvalificerer projektet mens det udvikles. Den skal bestå af fagpersoner og publikum/elever fra de involverede faggrupper; uddannelsesinstitutioner, biblioteker, kulturinstitutioner og Wikimedia Danmark. Den er derfor stadig under opbygning.

Jeppe Bundsgaard

Jeppe Bundsgaard

Professor på DPU - Didaktisk konsulent

Jeppe Bundsgaard deltager i projektet som aktiv i følgegruppen, som didaktisk sparringspartner på de forløb, materialer og aktiviteter vi vil udarbejde i projektet og som ildsjæl og fortaler for at bruge open-source og åbne ressourcer i undervisningen.

Steen Thomassen

Steen Thomassen

Bestyrelsesmedlem og kasserer i Wikimedia Danmark

Merete Sanderhoff

Merete Sanderhoff

Museumsinspektør og seniorrådgiver, Statens Museum for Kunst

Merete Sanderhoff arbejder med digital museumspraksis på Statens Museum for Kunst. Hun var med til at starte Wiki Labs Kultur i 2015, og er i sit virke engageret i at åbne kulturarvssamlinger op til fri og udbredt brug i samfundet – til læring, forskning, leg og ny kreativitet.

Madeleine Schlawitz

Madeleine Schlawitz

Billedarkivar, Det Danske Filminstitut

Mangeårig billedarkivar på Det Danske Filminstitut, næstformand i Landsforeningen til bevaring af Foto og Film (LFF) og aktiv i Wiki Labs Kultur på filmområdet. Beskæftiger sig med indsamling, betydningsvurdering og pligtaflevering; samt strategiske samarbejder mellem kulturinstitutioner generelt på områderne fair use og open access – særligt danske stillbilleder og ditto film.

Michel Steen-Hansen

Michel Steen-Hansen

Direktør for Danmarks Biblioteksforening

Michel Steen-Hansen har arbejdet med flere fake News kampagner og det at klæde borgerne på til at være kildekritiske også når informationerne er digitale. Han har tidligere været formand for
alle arkiver i Danmark og siden da arbejdet med formidlingen af
digitale kilder og opbygningen af lokale internetleksika, forud for at
Wikipedia opstod.

Vores partnere

Danmarks Biblioteksforening

.

Det Kongelige bibliotek

.

Statens Museum for Kunst

.

Dansk Filminstitut

.

Wikimedia Danmark

.

OpenDenmark

.

Omtale

Presse

“…..”

KOMMENDE OMTALE

Kilde, Dato og Link

“…..”

KOMMENDE OMTALE

Kilde, Dato og Link

“Using OpenGLAM and Wikipedia to fuel school education.

Fuelled by openly available teaching materials from cultural heritage institutions, Wikipedia can become a valuable platform for teenagers and young people to learn and participate actively in culture and democracy. The team behind the Wikipedia in School project in Denmark share their plans to bring together Wikipedia and GLAMs to support education in schools.”

Europeana Pro

af Merete Sanderhoff og styregruppen, Europeana Pro 2021/01/21

Har du lyst til at vide mere?

Et vigtigt formål med denne side er at sørge for at du, dit studiested, din skole, dit arkiv, jeres forening eller arbejdsplads – kan finde veje til at deltage og være med i at gøre brug af de materialer vi ønsker at udvikle.

Har du lyst til at vide mere – så vær med.

 

Wiki for alle.dk er ikke et officielt Wikimedia-projekt

Wiki For Alle.dk er ikke et officielt projekt eller en officiel hjemmeside for Wikimedia Foundation.

Domænet Wiki for alle.dk er ejet af foreningen OpenDenmark med det formål at støtte kendskabet til Wikipedia og alle de omkringliggende projekter som Wikimedia Foundation driver eller er en del af. (På tilsvarende vis benytter OpenDenmark domænet Medier for alle.dk til at støtte kendskabet til åbent indhold og Tools for alle.dk til at støtte kendskabet til åbne værktøjer).

Vi undskylder og beklager, hvis vi har givet nogen anledning til at tro anderledes omkring denne side, og håber at vi med dette afsnit, har givet alle indsigt i de forhold der gør sig gældende for denne side. 

Vi vil gerne henvise til de retningslinjer, som Wikimedia Foundation har omkring anvendelse af navn, omtale og logo, som du finder på dette link. Vores hensigt er selvfølgelig at overholde deres retningslinjer, og skulle du finde punkter, hvor dette ikke er på plads, vil vi meget gerne kontaktes.